Om Stand Out Group

Företag som har nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin kundupplevelse.

Tillsammans blir vi bättre

Bank, restaurang, butik eller vård spelar ingen roll – kundnyttan och kundnöjdheten är alltid avgörande för lönsamheten. I Stand Out Group ryms flera bolag som alla jobbar för samma sak. Idag tillhandahåller vi olika metoder och verktyg för att utveckla kundupplevelsen i våra bolag ”StigFram”, ”BestInService” och ”Happy Team”.

Stigfram logotyp

Skapa en vinnande företagskultur

StigFram är ett utvecklingsföretag, som hjälper företag & organisationer att skapa en vinnande kultur genom att alltid sätta människorna i centrum. Det betyder att vi jobbar med alla individer som är betydande för ett företag – från ledningsgrupp, ledare och medarbetare till den faktiska slutkunden.

4-manniskor
2-manniskor
Best in service logotyp

Mätbar Kompetens

BestInService är en interaktiv träningsapp, som i kombination med korta micro learning-pass driver beteendeförändringar hos personal och ledare – enkelt och flexibelt integrerat i det dagliga arbetet.

Happy team logotyp

Mät nöjdheten hos kunder & medarbetare

Happy Team är exklusiv återförsäljare i Sverige av HappyOrNot. HappyOrNot är den världsledande smiley-lösningen, som hjälper företag att sömlöst förvandla realtids-feedback från kunder och medarbetare till CX-datainsikter.

HappyOrNot är en skalbar lösning som passar små företag till stora företag. Över 3000 branschledande företag i 135 länder förlitar sig på HappyOrNot för att driva tillväxt och vinst genom datadriven och kontinuerlig utveckling av kund- och medarbetarupplevelsen.

shoppglad-kund