StigFram

StigFram är ett utvecklingsföretag som hjälper företag att skapa en vinnande företagskultur genom att alltid ha människan i fokus.

Skapa en vinnande företagskultur

StigFram är ett utvecklingsföretag, som hjälper företag och organisationer att skapa en vinnande kultur genom att alltid sätta människorna i centrum. Det betyder att vi jobbar med alla individer som är betydande för ett företag – från ledningsgrupp, ledare och medarbetare till den faktiska slutkunden.

StigFram hjälper företag att hitta passionen för kundmötet. Efter många års erfarenhet vet vi att ju nöjdare kunder du har, desto lönsammare blir ditt företag. Vill man ha ledare och medarbetare som presterar utöver det vanliga duger därför inga standardlösningar. Det finns ju inga standardkunder.

Vi erbjuder ett stort urval av lärarledda och digitala utbildningar för alla branscher där mötet med kunden är avgörande. Utbildningarna skräddarsys efter våra expertisområden affärsmannaskap, ledarskap, kultur, service & bemötande, mätning och intern kommunikation.

StigFram driver hela processen – från behovsanalys och målsättning till genomförande och uppföljning med kontinuerliga mätningar och utvärderingar.

textbild-stigfram

Utbildningsformer

  • Lärarledda klassrumslektioner
  • Online-undervisning
  • Micro learning
  • E-learning
  • Webinars
  • Kick-offer och inspirationsföreläsningar

Välkommen till StigFram!
Läs mer här: www.stigfram.se

Stigfram logotyp