Effekthemtagning som syns!

Stand Out Group integrerar data, konsulttjänster, utbildning och strategi för att skapa förändring och engagemang där det räknas.

stabnd-out-group-logo

Visste du att 1% mer i kundnöjdhet innebär 4,6% mer i bolagsvärde?

En del påstår att försäljning handlar om talang – att man på något sätt skulle vara född säljare. Det tror vi inte ett dugg på. Vi tror att bra försäljning är ett resultat av fakta, metod och engagemang.

En bra och långsiktig säljstrategi är livsnödvändig. Det vet alla företag. Men tyvärr fastnar även de bästa strategier i styrelserummet. Och där gör de ju ingen nytta.

Problemet är att man börjar i fel ände – på sista raden. Men där sker ingen försäljning. Den sker i mötet mellan kunderna och medarbetarna.

Hos oss börjar därför allting med insikter och människorna. Den enkla sanningen är nämligen att det är mycket svårt att sälja något man inte bryr sig om till någon som inte är intresserad.

Utan engagemang händer ingenting. Men engagemang handlar inte om glada tillrop och en kul kickoff. Engagemang är i högsta grad verkligt – och mätbart. Det vet vi. Vi har nämligen branschledande metoder och teknologi för att mäta det.

Och när man verkligen vet vad som gör kunder och medarbetare nöjda – eller missnöjda – då kan resan börja. Det brukar synas på sista raden ganska snart.

Vill du komma i kontakt med oss- mejla, vi älskar nya möten!

Företag som har nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det.

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det.

Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser och medarbetarengagemang. För att nå dessa mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en framgångsrik företagskultur och organisation.

 

nojda-kunder

Tillsammans blir vi bättre!

Det spelar ingen roll om man är en bank, restaurang, butik eller inom vård så är kundnyttan och kundnöjdheten avgörande.

Under StandOutGroup samlar vi ett antal bolag som alla jobbar för samma sak, men på olika sätt och med olika typ av verktyg. Idag finns ”StigFram”, ”BestInService” och ”HappyTeam” men utvecklingen pågår och fler ideer och tankar finns. Allt för att säkerställa våra kunders lönsamhet.

info@standoutgroup.se

4-manniskor

StigFram

Skapa en vinnande företagskultur

StigFram är ett utvecklingsföretag som hjälper företag att skapa en vinnande företagskultur genom att alltid ha människan i fokus. När vi sätter människan i fokus menar vi att vi jobbar med alla individer som är betydande för ett företag, alltså från ledningsgrupp, ledare, medarbetare, ända till den faktiska kunden.

www.stigfram.se

BestInService

Mätbar Kompetens

BestInService är ett verktyg som har specialiserat sig på att driva processer för önskvärd och mätbar beteendeförändring hos personal och ledare. Den gamla ”klassrumsmodellen” är borta till förmån för moderna och flexibla lösningar med maximal tillgänglighet och enkelhet – och krav på långsiktig mätbarhet.

www.bestinservice.se

2-manniskor
shoppglad-kund

Happy Team

Mät nöjdheten hos kunder & medarbetare

Happy Team är den exklusiva återförsäljaren i Sverige av HappyOrNot.

HappyOrNot är den världsledande smiley-lösningen för att hjälpa företag att förvandla feedback från kunder och medarbetare i realtid till CX-datainsikter. En skalbar lösning som passar små företag till stora företag.

Över 3000 branschledande företag i 135 länder litar på HappyOrNot för att driva tillväxt och vinst genom förbättrad kund- och medarbetarupplevelse.

www.happyteam.se

Kontakta oss!

StigFram_royal blue
BestInService_royal blue
Happyteam_royal blue
BestInService_royal blue

www.bestinservice.se

Affärsområdeschef
Anna-Sara Lundgren
annasara.lundgren@bestinservice.se
+4670 594 77 87

Happyteam_royal blue

www.happyteam.se

VD
Niklas Lindros
niklas.lindros@happyteam.se
+4672 743 65 20